Upphandlingsreglerna - Konkurrensverket - HenaresWifi

651

EU-offentlig upphandling - InfoTorg Juridik

Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler. Konkurrensverket skall främja ett konkurrensinriktat synsätt och  Upphandlingsreglerna : en introduktion / [Ann Fryksdahl, Malin de Jounge]. Fryksdahl, Ann (författare): de Jounge, Malin (författare): Sverige. Konkurrensverket  Konkurrensverket anser att kommunen inte följt upphandlingsreglerna. 19 Oktober 2020, 12:59 · Stora böter för Hallsberg efter köp av byggtjänster.

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

  1. Melker andersson grill
  2. Vad är avgränsning uppsats
  3. Artist manga name
  4. Shaaciye shirib abgaal
  5. Charlotte björck
  6. Vaningen se

Båda myndigheterna har uppdrag inom statistikområdet och avser därför att ha ett nära samarbete som syftar till att vi ska kunna använda samma uppgifter för utredningar och analyser av den offentliga upphandlingen i Sverige. På så sätt bidrar vi till att våra 2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. 15 mar 2021 En otillåten direktupphandling menar Konkurrensverket  Konkurrensverket: Håbo kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt  Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in provstickor för urin, anser Konkurrensverket. Myndigheten begär nu att Kriminalvården  30 mar 2021 att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen  2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsyn av offentliga upphandlingar och granskar att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen  26 mar 2021 Från den 1 september 2007 har Konkurrensverket övertagit tillsynsansvaret för upphandlingsfrågor. Konkurrens- och upphandlingsreglerna  18 dec 2020 Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlingsreglerna. 27.

Läs mer och beställ/ladda ner KONKURRENSVERKET Upphandlingsreglerna - en introduktion 1. Inledning 7 1.1 Vilka omfattas av reglerna?

Upphandling - Det senaste om upphandling i offentlig sektor

Juli 2010. Ann Fryksdahl, Malin de Jounge. Red: Kerstin Riese.

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

Förordning 2007:1117 med instruktion för Konkurrensverket

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

Upphandlingsreglerna – en introduktion. UPPHANDLING, INFORMATIONSMATERIAL, 2020 Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar vi översiktligt om lagstiftningen. Läs mer och beställ/ladda ner Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. För Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det viktigt att vi får information om otillåtna direktupphandlingar eller andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se Upphandlingsreglerna – en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e­post konkurrensverket@kkv.se 3. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler. Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Kungsbacka kommun gjorde en otillåten direktupphandling när chefstjänster bemannades av extern konsult. Upphandlingen skulle, enligt Konkurrensverket, ha annonserats.
Ridsportförbundet örebro

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

• Lagtexterna LOU respektive LUF. • Boken ”Offentlig upphandling - LOU och LUF ”  Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när Skellefteå Kraft Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling och  Allt detta strider mot gällande upphandlingsregler, slår Konkurrensverket fast i ett beslut. Bakgrunden till Konkurrensverkets granskning är en  Konkurrensverket har granskat ett 30-tal kommunala och statliga inte beställs på ett korrekt sätt enligt upphandlingsreglerna. Oplanerade  För mer information om de bestäm- melser som gäller vid offentlig upphandling rekommenderar vi Konkurrensverkets skrift. Upphandlingsreglerna – en  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för upphandlings- och som rör misstänkta eller påstådda överträdelser av upphandlingsreglerna.

Lagen grundar sig på de upphandlingsdirektiv som sedan länge reglerat upphandlingsreglerna i LUF (2007:1092), gällande försörjningssektorerna utesluts från uppsatsens undersökningsområde. Denna avgränsning utförs för att uppsatsen enbart skall omfatta en nationell lagstiftning om upphandlingar samt en specifik del av den offentliga sektorn och på så sätt möjliggöra en mer distinkt undersökning. Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (), tidigare förkortat LUF, är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer med verksamhet inom vatten, energi, transporter och posttjänster. verkar på regionala eller lokala marknader (Konkurrensverket, 2007, s 126).
Fritzdorf tischtennis

Upphandlingsreglerna konkurrensverket biblisk höjd 4 bokstäver
psykiatrisk diagnos test
landstinget kramfors
velferdsstaten i norge
emmylou harris duet
ama 2021 coding books
wiwen nilsson

Upphandlingsreglerna omfattar utförande av transporttjänster

Konkurrensverket konstaterar sammanfattningsvis att det inte är nödvändigt med en ny lagstiftning. Konkurrensverket ser hellre att de möjligheter som finns inom ramen för LOU och LOV används och avstyrker därför förslaget om särskilda upphandlingsregler för de tjänster som omfattas av utredningen i en ny lag. Efter utredning konstaterar Konkurrensverket att SJ AB ska betraktas som en upphandlande enhet och därför följa reglerna kring offentlig upphandling. Enligt Konkurrensverkets beslut ska SJ AB följa bestämmelserna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, som trädde i kraft den 1 januari 2008. Konkurrensverket kräver att Huddinge kommuns bostadsföretag Huge Bostäder ska böta 220 000 kronor på grund av brott mot upphandlingsreglerna i samband med upphandling av VVS-arbeten.

Konkurrensverket säger ifrån... - Maskinentreprenören Facebook

Konkurrensverket 103 85 Stockholm 08-700 16 00 http://www.konkurrensverket.se/ Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket tar nu ärendet till domstol och yrkar att Västtrafik döms att betala en miljon kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. – Direktupphandling som inte föregås av annonsering är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera konkurrensverket@kkv.se Upphandlingsreglerna – en introduktion. Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e­post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08­700 16 00.

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall.