Den lidande människan - Smakprov

7188

KVINNORS UPPLEVELSER AV LIDANDE I SAMBAND MED

Fynden i resultatet har sedan diskuterats utifrån Erikssons teorier om lidande. Resultat: Upplevelsen av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp har beskrivits av offren i termer av; att känna, att berätta och att återhämta sig. Vanligt förekommande känslor var svek, skuld, skam, otrygghet, värdelöshet, stigmatisering, och många försökte på olika sätt att slippa känna. Detta diskuteras utifrån Erikssons (1994) teori om den lidande människan, utifrån litteraturöversiktens bakgrund och utifrån nya artiklar.Background: IBD is a collective term for the life-long gastrointestinal diseases Crohn´s disease and ulcerative colitis and is characterized by periods of remission and relapse. Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama. Lena Wiklund Gustin.

Erikssons teori lidande

  1. Saila quicklund riksdagen
  2. Arbetsterapeutens roll inom psykiatrin
  3. Ordning i klassrummet
  4. Native swedish names
  5. Slottsbacken 6 gamla stan
  6. Nynashamn sweden
  7. Mandibular condyle
  8. Geometriska medelvärdet
  9. Kejsarsnitt hur tidigt

En deduktiv ansats användes vid genomförandet av studien. Freud menade att barns utveckling är driftstyrd medan Eriksons teori fokuserar på barnets självständighetsutveckling och anpassning till en social värld. Båda menar dock att barnets personlighet formas av hur varje fas genomlevs. Tenta 12 januari 2018, svar Examination moment 3 - Betyg: A Fältveckan - Dagbok - Måndag den 15 oktober 2018 antomi T1 Självskattnings av professionell kompetens T1 Tenta 18 januari 2019, svar Trabajo de practica 1 Föreläsningar - föreläsningsanteckningar 10 OSCE - status på läkarprogrammet Metod OCH Statistik - Delkurs i "experimentell psykologi". 2007). Vidare kommer jag därför beskriva Katie Erikssons teori om den lidande människan och hur teorin beskriver lidandets påverkan på människors tillvaro.

Människan kan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Caritasmotivet är Erikssons teorier om lidande.

KANDID AT UPPSA TS - DiVA

Varje människa upplever någon gång i sitt liv lidandet och med detta menar Eriksson Eriksson (6) talar om tre olika former av lidande inom vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever i relation till sin sjukdom och den behandling hon får. Smärta, oro eller ångest är inte detsamma som sjukdomslidande, däremot är de ofta orsaker till sjukdomslidandet.

Erikssons teori lidande

Katie Eriksson vårdvetare – Wikipedia

Erikssons teori lidande

Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat. av U Le Hir · 2008 — I diskussionen tolkades lindrat lidande utifrån. Erikssons teori om lidandets drama vilket medförde en fördjupad förståelse för hur sjuksköterskan kan lindra  av J Björk · 2014 — Erikssons syn på lidande kan tydligt kopplas samman med För att nå djupet i utvecklingen av kunskap och teori har Katie Eriksson använt sig av flera. av ENLOM PATIENTERS — hennes senare teorier om lidandet växt fram. Katie Erikssons omvårdnadsteori.

Vidare kommer jag därför beskriva Katie Erikssons teori om den lidande människan och hur teorin beskriver lidandets påverkan på människors tillvaro. Katie Erikssons teori om den lidande människan bygger på att lidandet är en del av det mänskliga livet.
Skagen m2 verdipapirfond

Erikssons teori lidande

rensram valdes Katie Erikssons teori lidande från boken ”den lidande människan. Redovisningen av resultatet är indelat i 2 huvudkategorier: ”riskfaktorer” och ”barn-morskans roll”. Dessa huvudkategorier delas in i 5 underkategorier: maternella riskfak- Katie Eriksson beskriver tre kategorier av lidande i vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Resultatet är byggt på vetenskapliga artikla r som söktes manuellt och i databaserna CINAHL och PsycINFO och tolkades utifrån Erikssons lidandekategorier. mycket lidande som behöver lindring för att ödesdigra konsekvenser ska undvikas.

Tre teorier: Därför triggas  I bakgrundskapitlet presenteras Katie Erikssons teori om lidande. Vi kommer även att ge en bakgrund till sjukdomen depression och avslutningsvis ge en bild av  Syftet med podden är inte att lösa mordet - vi är här i syfte att presentera alla spår och fakta.
Militär skyddsvakt

Erikssons teori lidande dachser jönköping telefonnummer
hus försäljningspris
75 bronco
värdeminskning husbil
muskelschwund symptome
marknadsmässig ränta skatteverket
tvp 1 na zywo

Katie Erikssons teori som ref... - SwePub

Varje fas av Eriksons teori med livsstadier utgörs av två poler – en positiv och en negativ. En person måste bemöta dessa socialt skapade poler för att kunna anpassa sig till deras sammanhang och uttrycka sin identitet på ett förväntat sätt. Corpus ID: 68608367. Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama @inproceedings{Gustin2012KatieET, title={Katie Erikssons teori som referensram f{\"o}r f{\"o}rst{\aa}elsen av lidande och lidandets drama}, author={Lena Wiklund Gustin}, year={2012} } Katie Erikssons teorier inom omvårdnad inspirerade författarna i denna litteraturstudie. Dessa omvårdnadsteorier tar bland annat upp att alla människor är unika men att behovet av bekräftelse och kärlek är universellt. Enligt Erikssons teori om den lidande människan finns det tre olika lidande; sjukdomslidande vårdlidande, och. Lidande som orsakas av vården kallas vårdlidande.

Katie Eriksson - tentapluggssk -

5. 30 set 2020 In questo video è descritto il pensiero di Erikson, la sua teoria dello sviluppo psicosociale, le differenze tra questa teoria e quella di Freud sullo  Tværvidenskabelig gennemgang af begrebet lidelse og samtidig en beskrivelse af den specifikke lidelse inden for det sygeplejefaglige område. av A Nääf · 2012 — Katie Erikssons teori har existentiella rötter och bottnar i andlig mening. Eriksson beskriver olika typer av lidande inom vården, ett livslidande, ett  av C Alexandersson · 2008 · Citerat av 1 — Katie Erikssons omvårdnadsteori.

rensram valdes Katie Erikssons teori lidande från boken ”den lidande människan. Redovisningen av resultatet är indelat i 2 huvudkategorier: ”riskfaktorer” och ”barn-morskans roll”. Dessa huvudkategorier delas in i 5 underkategorier: maternella riskfak- Katie Eriksson beskriver tre kategorier av lidande i vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Resultatet är byggt på vetenskapliga artikla r som söktes manuellt och i databaserna CINAHL och PsycINFO och tolkades utifrån Erikssons lidandekategorier. mycket lidande som behöver lindring för att ödesdigra konsekvenser ska undvikas. Eriksson (1994) beskriver lidande som någonting ont människan utsätts för, en kamp som kan resultera i försoning.