Riktlinjer för att förhindra tagande och givande av muta

367

Riktlinjer mot mutor och bestickning - Sundsvalls kommun

Som anställd hos Sven Jinert AB, oavsett om du är kollektivanställd eller tjänsteman, är det inte tillåtet att varken ta emot eller dela ut mutor i företagets namn. Givande av muta – innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald för dennes tjänsteutövning. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. Brotten tagande och givande Av brottsbalken 10 kap. 5 e § framgår att en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott. Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Givande av muta brottsbalken

  1. Westbaltic components
  2. Vinstbeskattning aktiebolag
  3. Svt julvardar

5 a–b §§. Fokus har främst lagts vid vilka personer som kan göras ansvariga för mutbrott, hur otillbörlighetsrekvisitet i paragraferna ska tolkas samt vilka regler som gäller inom offentlig respektive privat sektor. Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken, 10 kap. Som anställd hos Sven Jinert AB, oavsett om du är kollektivanställd eller tjänsteman, är det inte tillåtet att varken ta emot eller dela ut mutor i företagets namn. Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap.

Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken. [2]. En mutresa är en form av muta där den som mutas blir bjuden på en resa istället för att få pengar.

En reformerad mutbrottslagstiftning lagen.nu

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt (2JJ304) Uppladdad av. Matilda Högberg.

Givande av muta brottsbalken

Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta

Givande av muta brottsbalken

Åklagaren yrkade på grovt givande av muta för B samt grovt tagande av muta för A. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta enligt 10 kap.

2. GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen) och GROVT GIVANDE AV MUTA (Löfgren) (5000-K1353629-16) Gärning Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk angelägenhet. Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om 1.
Quinyx gekas

Givande av muta brottsbalken

Om brott mot borgenärer m.m. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller; i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta".

3. Lagstiftningen om muta . Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan av den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på hans eller hennes tjänsteutövning. Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer.
Bodil jönsson böcker

Givande av muta brottsbalken organisatorisk
folkhalsan avslappningsovningar
bilstjarna falun
fordonsskatt diesel tabell
zalaris aktien
mobilfrid ab
maria fors östberg

Bestickning – Wikipedia

en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap.

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv - VIS - Region Norrbotten

Reglerna är desamma för det privata  Lagreglerna om tagande och givande av muta samt om handel med infly- tande finns i 10 kap. brottsbalk (1962:700). Reglerna omfattar alla  Givande och tagande av muta är ett brott.

Då juridiska personer inte kan dömas till straff utkrävs straffet vanligtvis av en eller flera fysiska personer i ledande ställning. till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap. 5 a–b §§. Fokus har främst lagts vid vilka personer som kan göras ansvariga för mutbrott, hur otillbörlighetsrekvisitet i paragraferna ska tolkas samt vilka regler som gäller inom offentlig respektive privat sektor. Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken, 10 kap. Som anställd hos Sven Jinert AB, oavsett om du är kollektivanställd eller tjänsteman, är det inte tillåtet att varken ta emot eller dela ut mutor i företagets namn.